Zandbak voor Nederlandse vertalingen
rating: 0+x
797-1.jpg

SCP-797 op een bewakingscamera voor zijn Insluiting.

Objectnummer: SCP-797

Klasse: Euclid

Speciale insluitings procedures: SCP-797 moet in een zes (6) meter lange en zes (6) meter brede insluiting-kamer worden opgesloten. Wanden (en ook de grond en het plafond) moeten 10 cm dik zijn. De kamer moet hermetisch gesloten en in het bezit van een filtratiesysteem zijn om de lucht van bacteriën te zuiveren. Één keer in de zeven (7) dagen moet een lijk worden neergezet in de kamer waarin SCP-797 ingesloten is, ongeacht de leeftijd, de staat, de sekse en het ras van het lijk. Na een periode van vierentwintig (24) uur moet het lijk worden weggenomen. Onder geen beding een personeelslid mag met SCP-797 reageren. Ingeval SCP-797 zou een woedestaat bereiken, het kadaver zou moeten cremeren worden en een ander herplaatst, brengend met zich mee dat de procedure zou moeten herbegonnen worden.

Beschrijving:

797-2.jpg

SCP-797 na zijn eerste vangen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License