Murzei Chaos

SCP-038-UA - translation from ukrainian languahe on english.


Like black holes

rating: 0+x
scp-038-1-ua.jpeg

Фотографія з околиці місця
виявлення SCP-038-1-UA

Item #: SCP-038-UA

Object Class: Keter

Special Containment Procedures: Навколо кожного зареєстрованого екземпляру SCP-038-UA повинна бути встановлена зона відчуження радіусом не менше 1 кілометр; через здатність SCP-038-UA до переміщення рекомендується розмір зони відчуження не менше ніж у 3 рази більший встановленого мінімуму. Усі роботи в зоні відчуження повинні виконувати співробітники класу D. МОГ "Спостерігачі Ефіру" доручено збирати, аналізувати і, при необхідності, приховувати будь-яку інформацію щодо зареєстрованих спалахів гравітаційного та електромагнітного випромінювань, та повідомляти керівництво Зони UA-166 щодо будь яких підозр на нові прояви SCP-038-UA. МОГ "Творці легенд" повинна займатися моніторингом згадок в інтернеті подій, схожих на прояви SCP-038-UA, і приводити у виконання протокол приховування. Команда утримання повинна проводити моніторинг активності усіх екземплярів об'єкту, та заносити усі випадки активації екземплярів SCP-038-UA до протоколу 038KwBlaHo.

Description: SCP-038-UA - це група з ██ об'єктів, які далі позначаються як SCP-038-номер-UA, розташованих зазвичай у різних місцях Землі. У неактивному стані кожний екземпляр SCP-038-UA поводиться як тіло мікроскопічних розмірів1 та нульової гравітаційної маси. Інерційна маса зареєстрованих екземплярів SCP-038-UA знаходиться у діапазоні від 108 до 1017 кілограм. Також встановлено, що екземпляри SCP-038-UA зазвичай мають електричний заряд величиною порядку декількох сотень тисяч елементарних. Деякі дослідники припускають існування екземплярів SCP-038-UA, які би мали магнітний заряд, але певних випадків існування таких екземплярів SCP-038-UA ще не зареєстровано. Також вважається, що екземпляри SCP-038-UA можуть мати момент імпульсу, але виміряти його на поточний час не припускається можливим2.

Протягом нерівних проміжків часу екземпляр об'єкту на короткий час переходить до активного стану, у якому його гравітаційна маса раптово зростає, та судячи з усього, стає рівною з інерційною3. Період активного стану об'єкту триває протягом 10-12 … 10-5 с. Протягом періоду активного стану екземпляр SCP-038-UA веде себе подібно до чорної діри відповідної маси, притягуючи та поглинаючи навколишню матерію. Різка зміна гравітаційного поля навколо об'єкту спричиняє формування гравітаційних хвиль, а само гравітаційне поле має велику потужність та характеризується великими приливними силами4. Під час активації під дією гравітаційного поля навколишня матерія зазнає сильні деформації та різко стискається, нагріваючись і виділяючи велику кількість високочастотного випромінювання. Після повертання об'єкту до неактивного стану нагріта та зжата не поглинена матерія переходить до нормального стану через процес, схожий з мініатюрним термоядерним вибухом. Усі ці фактори спричиняють руйнування місцевості в окрузі активації SCP-038-UA.

scp-038-18-ua.jpeg

Фотографія з місця
виявлення SCP-038-18-UA

Також установлено, що екземпляри SCP-038-UA здатні блукати зі швидкістю порядку декількох міліметрів за секунду, тому нова проява активності екземпляру SCP-038-UA може прийтись на деякої відстані від попередньої.

Додаток 038-X: Було висунуто пропозицію розміщувати поруч з екземплярами об'єктів SCP-038-UA однойменно заряджені предмети високої електричної ємності. У разі їх поглинання примірником SCP-038-UA електричний заряд останнього має зрости, що повинно полегшити відстеження переміщень об'єктів та навіть дати можливість керованого переміщення об'єкти за допомогою дії на них потужного електромагнітного поля. Розглядається також можливість переміщення екземплярів об'єкту за допомогою [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Додаток 038-T: Розглядається пропозиція щодо можливості знищення за допомогою їх деяких інших небезпечних об'єктів. На поточний час пов'язаний з цим проект "Біла пробка" [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA]. Вдалось успішно провести [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Слід пам'ятати, що поглинаючи матерію, звичайні чорні діри зростають, та, судячи з усього, таким ж чином зростають об'єкти SCP-038-UA. Ми не знаємо, скільки їх всього існує в межах Землі. Ми не знаємо, яку максимальну масу та який найбільший період активації мають екземпляри SCP-038-UA. Активації цих об'єктів подібні до виверження вулканів або землетрусів, щодо яких точно ніколи не можеш знати, де вони трапляться та якої сили вони будуть. Тому нам потрібне розробити більш ефективні міри протидії діяльності цих об'єктів.

Зважаючи з міркувань безпеки, дуже небажано, щоб інформація стосовно проекту "Біла пробка" потрапила не в ті руки, бо задіяні у ньому технології при необачному або зловмисному використанні можуть нанести велику шкоду. Але знайте, що навіть ті співробітники, які не мають доступ до будь-яких подробиць щодо проекту "Біла пробка", своєю якісною працею надають неоцінну допомогу в тому, щоб проект досяг успіху.

- д-р Орловський, куратор об'єкту SCP-038-UA, Зона UA-166

Співробітники з рівнем допуску 2/038-UA та вище можуть ознайомитись з витягом з протоколу 038KwBlaHo


Витяг з переліку екземплярів SCP-038-UA

rating: 0+x

У цьому витягу з протоколу 038KwBlaHo надана інформація щодо найбільш визначних проявів екземплярів SCP-038-UA:

Увага! Ви проглядаєте версію файла від 31.03.2017; надана інформація може виявитись застарілою. Для отримання свіжої версії протоколу надішліть до куратора об'єкта запит QUERY038-UA-kwblaho-8actual.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-1-UA $5.39 \cdot 10^{14}$ [ВИДАЛЕНО], лісиста місцевість у [ВИДАЛЕНО], Канада. Весь час спостереження екземпляр перебуває на висоті в декілька десятків сантиметрів від поверхні землі.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: 24;
Інтервал між активаціями: від 7 до 414 днів;
Тривалість періоду активації: 10-9 .. 10-7 секунд.

Опис: ██.██.19██ активувалась на час, оцінений приблизно в 10-7 секунд, що спричинило формування ями глибиною до ██ метрів та руйнування лісу на значної території. Повідомлення про незвичайний вибух у лісі і зникнення великої частини ґрунту зацікавило Фонд, та місцевість була взята на спостереження. Після, протягом наступного року, сталось █ нових активацій об'єкту, які тривали приблизно 10-8 .. 10-9 секунд, та завдяки спостереженням за якими були встановлені основні властивості об'єкту.

Примітка: Це є перший екземпляр SCP-038-UA, який було поставлено на збереження.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-10-UA $4.30 \cdot 10^{13}$ Озеро [ВИДАЛЕНО], Казахстан.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: ██;
Інтервал між активаціями: від 100 до 1486 днів;
Тривалість періоду активації: 10-9 .. 10-7 секунд.

Опис: більшу частину часу 038-10 знаходиться у товщі води озера [ВИДАЛЕНО] на глибині від 0 до 4 метрів. Вважається, що до моменту поставлення на збереження 038-10 причетна до зникнення суб'єкта [ПІБ ВИДАЛЕНО], який ██.██.████ відправився рибалити на озеро на човні, та не повернувся.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-11-UA $8,05 \cdot 10^{8}$ Фабрика [ВИДАЛЕНО], Сумська область, Україна.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: ████;
Інтервал між активаціями: від 10 до 20 годин;
Тривалість періоду активації: 10-12 .. 10-11 секунд.

Опис: Перша зареєстрована проява відноситься до інциденту, який трапився ██.██.████, та полягав у раптовій смерті [ПІБ СУБ'ЄКТА ВИДАЛЕНО]. Розтин трупу суб'єкта показав, що у суб'єкта була смертельно пошкоджена печінка. Також були виявлені численні опіки та поранення внутрішніх органів і ознаки радіаційного опромінення. Агент Фонду, що працював у моргу під прикриттям, зацікавився подією. Подальший аналіз трупу разом з дослідженням місцевості показав, що до смерті суб'єкту був причетний екземпляр об'єкту SCP-038-UA, активація якого тривала приблизно 10-12 секунд. Фабрика була викуплена Фондом, а усі свідки оброблені амнезіаками.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-25-UA $- 7.9 \cdot 10^{10}$ Полігон 80-38whh
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: 185;
Інтервал між активаціями: від 11 до 285 днів;
Тривалість періоду активації: 10-10 .. 10-8 секунд.

Опис: Єдиний відомий екземпляр SCP-038-UA, який є "Білою дірою". Під час активації він генерує антигравітаційне поле, яке не притягує, а розштовхує матерію.

Примітка щодо інциденту ISCP038wham: Після дослідження наслідків активації номер ██, було знайдено [ВИДАЛЕНО], який був пізніше ідентифіковано як AM-████, який через █ днів втратив свої аномальні властивості

Стосовно інциденту ISCP038wham. Я не вважаю, що колишній AM-████ попав до нас з якогось "паралельного світу".

Давайте спочатку відповімо на запитання. Що таке "біла діра"? Коротко кажучи, це "чорна діра навиворіт". Хтось може сказати, що це означає, що якщо чорна діра поглинає матерію, то біла повинна її виділяти. Ні. Чорна діра створює навколо себе гравітаційне поле, яка буде притягувати будь-яку матерію, якщо та є поруч з дірою. А поглинання - це лише наслідок властивості чорної діри необмежено притягувати матерію. Тому біла діра повинна перш за все відштовхувати будь-яку матерію, якщо та з’являється поруч з нею. З цього зовсім не слідує, що якщо матерії поруч з білою дірою немає, то вона повинна її виділити або створити її якимось іншим засобом.

Коли я ще працював в університеті та зіткнувся з ідеями стосовно пошуку білих дір у космосі, я запропонував шукати їх не серед яскравих і потужних джерел випромінювання, а у міжгалактичних пустотах. Походження деяких з них могло бути пов'язано з цими космічними джерелами відразливого антигравітаційного поля.

Стосовно AM-████ - я не вважаю, що цей аномальний предмет був закинутий до нас об'єктом 038-25 з якогось паралельного світу. Він міг з'явиться там через вплив аномальної гравітації на навколишні предмети або випадково опинитися там з причин, які не пов'язані з 038-25. Або навіть бути загубленим там якоюсь Групою Особливого Інтересу, яка також цікавиться 038. На поточний час ми не можемо точно знати. Як би там не було - не будемо забувати про бритву Оккама та придумувати зайві спекулятивні гіпотези.

- д-р Орловський, куратор об'єкту SCP-038-UA, Зона UA-166


Для доступу до фрагмента 50 протоколу 038KwBlaHo потрібен рівень допуску 3/038.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License