Murzei Chaos

SCP-038-UA - translation from ukrainian languahe on english.


Like black holes

rating: 0+x

Item #: SCP-038-UA

Object Class: Keter

Special Containment Procedures: The exclusion zone of 1 kilometre must be established around every registered instance of SCP-038-UA; in view of constant movement of instants of SCP-038-UA it is recommended that exclusion zone must be not less than in 3 times widely. All operations in exclusion zone must be executed by the personnel class D. MTF "Ether Watchers" must to collect, analyse and, is it necessary, hide every information concerning registered bursts of gravitational and electrical radiation, and report to authority of Zone UA-166 about every suspicions about new instances of SCP-038-UA. MTF "Gossip Writers" must monitor messages about manifestation of SCP-038-UA, and, is it necessary, execute Veil Protocol. Assigned personnel must monitoring of activity of every registered instance of object, and record all occurrences of activation of instances of SCP-038-UA to protocol 038KwBlaHo.

Description: SCP-038-UA - is the ██ exemplars of object, every individual instance is denoted further as SCP-038-number-UA, that located in different places of Earth. In inactive state every instance SCP-038-UA is microscopic object1, with zero gravitational mass. The inertial mass of registered instances of SCP-038-UA is in range of 108 to 1017 kilogram. Also, usually exemplars of SCP-038-UA posses with electrical charge, which is equal to approximately of hundreds of thousands elementary charges. Some researches suppose, that may exist exemplars of object, that have magnetic charge, but there are no such registered instances. Also supposed, that exemplars of SCP-038-UA must have angular momentum, but for the current time it is impossible to measure it2.

At irregular periods every exemplar of SCP-038-UA become active on short time moment. In active state gravitational mass of object grows sharply, and, looking at all, become equal to inertial mass3. The active period lasts 10-12 … 10-5 seconds. Till the active period, instance of SCP-038-UA have all qualities of black hole with such masse, attract and consume all located nearby materials. The sharp change in the gravitational field around the object causes the formation of gravitational waves, and the gravitational field itself has a high power and is characterized by large tidal forces4. Під час активації під дією гравітаційного поля навколишня матерія зазнає сильні деформації та різко стискається, нагріваючись і виділяючи велику кількість високочастотного випромінювання. Після повертання об'єкту до неактивного стану нагріта та стиснута не поглинена матерія переходить до нормального стану через процес, схожий з мініатюрним термоядерним вибухом. Усі ці фактори спричиняють руйнування місцевості в окрузі активації SCP-038-UA.

Також установлено, що екземпляри SCP-038-UA здатні блукати зі швидкістю порядку декількох міліметрів за секунду, тому нова проява активності екземпляру SCP-038-UA може прийтись на деякої відстані від попередньої.

Додаток 038-X: Було висунуто пропозицію розміщувати поруч з екземплярами об'єктів SCP-038-UA однойменно заряджені предмети високої електричної ємності. У разі їх поглинання примірником SCP-038-UA електричний заряд останнього має зрости, що повинно полегшити відстеження переміщень об'єктів та навіть дати можливість керованого переміщення об'єкти за допомогою дії на них потужного електромагнітного поля. Розглядається також можливість переміщення екземплярів об'єкту за допомогою [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Додаток 038-T: Розглядається пропозиція щодо можливості знищення за допомогою їх деяких інших небезпечних об'єктів. На поточний час пов'язаний з цим проект "Біла пробка" [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA]. Вдалось успішно провести [ДАНІ ВИДАЛЕНО, ПОТРІБЕН РІВЕНЬ ДОПУСКУ 4/038-UA].

Слід пам'ятати, що поглинаючи матерію, звичайні чорні діри зростають, та, судячи з усього, таким ж чином зростають об'єкти SCP-038-UA. Ми не знаємо, скільки їх всього існує в межах Землі. Ми не знаємо, яку максимальну масу та який найбільший період активації мають екземпляри SCP-038-UA. Активації цих об'єктів подібні до виверження вулканів або землетрусів, щодо яких точно ніколи не можеш знати, де вони трапляться та якої сили вони будуть. Тому нам потрібне розробити більш ефективні міри протидії діяльності цих об'єктів.

Зважаючи з міркувань безпеки, дуже небажано, щоб інформація стосовно проекту "Біла пробка" потрапила не в ті руки, бо задіяні у ньому технології при необачному або зловмисному використанні можуть нанести велику шкоду. Але знайте, що навіть ті співробітники, які не мають доступ до будь-яких подробиць щодо проекту "Біла пробка", своєю якісною працею надають неоцінну допомогу в тому, щоб проект досяг успіху.

- д-р Орловський, куратор об'єкту SCP-038-UA, Зона UA-166

Співробітники з рівнем допуску 2/038-UA та вище можуть ознайомитись з витягом з протоколу 038KwBlaHo


Витяг з переліку екземплярів SCP-038-UA

rating: 0+x

У цьому витягу з протоколу 038KwBlaHo надана інформація щодо найбільш визначних проявів екземплярів SCP-038-UA:

Увага! Ви проглядаєте версію файла від 31.03.2017; надана інформація може виявитись застарілою. Для отримання свіжої версії протоколу надішліть до куратора об'єкта запит QUERY038-UA-kwblaho-8actual.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-1-UA $5.39 \cdot 10^{14}$ [ВИДАЛЕНО], лісиста місцевість у [ВИДАЛЕНО], Канада. Весь час спостереження екземпляр перебуває на висоті в декілька десятків сантиметрів від поверхні землі.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: 24;
Інтервал між активаціями: від 7 до 414 днів;
Тривалість періоду активації: 10-9 .. 10-7 секунд.

Опис: ██.██.19██ активувалась на час, оцінений приблизно в 10-7 секунд, що спричинило формування ями глибиною до ██ метрів та руйнування лісу на значної території. Повідомлення про незвичайний вибух у лісі і зникнення великої частини ґрунту зацікавило Фонд, та місцевість була взята на спостереження. Після, протягом наступного року, сталось █ нових активацій об'єкту, які тривали приблизно 10-8 .. 10-9 секунд, та завдяки спостереженням за якими були встановлені основні властивості об'єкту.

Примітка: Це є перший екземпляр SCP-038-UA, який було поставлено на збереження.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-10-UA $4.30 \cdot 10^{13}$ Озеро [ВИДАЛЕНО], Казахстан.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: ██;
Інтервал між активаціями: від 100 до 1486 днів;
Тривалість періоду активації: 10-9 .. 10-7 секунд.

Опис: більшу частину часу 038-10 знаходиться у товщі води озера [ВИДАЛЕНО] на глибині від 0 до 4 метрів. Вважається, що до моменту поставлення на збереження 038-10 причетна до зникнення суб'єкта [ПІБ ВИДАЛЕНО], який ██.██.████ відправився рибалити на озеро на човні, та не повернувся.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-11-UA $8,05 \cdot 10^{8}$ Фабрика [ВИДАЛЕНО], Сумська область, Україна.
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: ████;
Інтервал між активаціями: від 10 до 20 годин;
Тривалість періоду активації: 10-12 .. 10-11 секунд.

Опис: Перша зареєстрована проява відноситься до інциденту, який трапився ██.██.████, та полягав у раптовій смерті [ПІБ СУБ'ЄКТА ВИДАЛЕНО]. Розтин трупу суб'єкта показав, що у суб'єкта була смертельно пошкоджена печінка. Також були виявлені численні опіки та поранення внутрішніх органів і ознаки радіаційного опромінення. Агент Фонду, що працював у моргу під прикриттям, зацікавився подією. Подальший аналіз трупу разом з дослідженням місцевості показав, що до смерті суб'єкту був причетний екземпляр об'єкту SCP-038-UA, активація якого тривала приблизно 10-12 секунд. Фабрика була викуплена Фондом, а усі свідки оброблені амнезіаками.

Номер екземпляру Маса, кг Місце знаходження
SCP-038-25-UA $- 7.9 \cdot 10^{10}$ Полігон 80-38whh
Кількість зареєстрованих активацій екземпляру об'єкта: 185;
Інтервал між активаціями: від 11 до 285 днів;
Тривалість періоду активації: 10-10 .. 10-8 секунд.

Опис: Єдиний відомий екземпляр SCP-038-UA, який є "Білою дірою". Під час активації він генерує антигравітаційне поле, яке не притягує, а розштовхує матерію.

Примітка щодо інциденту ISCP038wham: Після дослідження наслідків активації номер ██, було знайдено [ВИДАЛЕНО], який був пізніше ідентифіковано як AM-████, який через █ днів втратив свої аномальні властивості

Стосовно інциденту ISCP038wham. Я не вважаю, що колишній AM-████ попав до нас з якогось "паралельного світу".

Давайте спочатку відповімо на запитання. Що таке "біла діра"? Коротко кажучи, це "чорна діра навиворіт". Хтось може сказати, що це означає, що якщо чорна діра поглинає матерію, то біла повинна її виділяти. Ні. Чорна діра створює навколо себе гравітаційне поле, яка буде притягувати будь-яку матерію, якщо та є поруч з дірою. А поглинання - це лише наслідок властивості чорної діри необмежено притягувати матерію. Тому біла діра повинна перш за все відштовхувати будь-яку матерію, якщо та з’являється поруч з нею. З цього зовсім не слідує, що якщо матерії поруч з білою дірою немає, то вона повинна її виділити або створити її якимось іншим засобом.

Коли я ще працював в університеті та зіткнувся з ідеями стосовно пошуку білих дір у космосі, я запропонував шукати їх не серед яскравих і потужних джерел випромінювання, а у міжгалактичних пустотах. Походження деяких з них могло бути пов'язано з цими космічними джерелами відразливого антигравітаційного поля.

Стосовно AM-████ - я не вважаю, що цей аномальний предмет був закинутий до нас об'єктом 038-25 з якогось паралельного світу. Він міг з'явиться там через вплив аномальної гравітації на навколишні предмети або випадково опинитися там з причин, які не пов'язані з 038-25. Або навіть бути загубленим там якоюсь Групою Особливого Інтересу, яка також цікавиться 038. На поточний час ми не можемо точно знати. Як би там не було - не будемо забувати про бритву Оккама та придумувати зайві спекулятивні гіпотези.

- д-р Орловський, куратор об'єкту SCP-038-UA, Зона UA-166


Для доступу до фрагмента 50 протоколу 038KwBlaHo потрібен рівень допуску 3/038.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License