wanna-amigo workplace

Original: http://scp-wiki.net.pl/scp-pl-002
Title: Bad Mood Particle
Attribution:
> **Original:** http://scp-wiki.net.pl/scp-pl-002
> **Translator:** [[*user wanna-amigo]]
> **Original author:** [[*user Dr JamesH]]
> **Reviewers:** [[*user ]]

Please, feel free to edit that sandbox if you want to fix some mistakes. But please, don't delete word "t-i-m-e-s-t-a-m-p" because i'm using it as navigation, thanks!


rating: 0+x

Item # SCP-PL-002

Object Class: Safe Keter

Special Containment Procedures: SCP-PL-002 must be captured and destroyed as soon as possible. Agents located near preasumed areas of that anomally apperance have to be equipped with Class G310 Intercepting Gear, with includes: supply of class A amnestic agent. Operation of capturing SCP-PL-002 has been broad-based; now it involwes 16 MTF Lambda squads. Every Foundation personnel after noticing in theyselfs significant worsening of mood or sudden gloom is obliged to (under threat of dismissal or neutralisation) immediately report it to one of the MTF Lambda capitans or supervisor (which, in turn, is obliged to report it immediately to O5 Administrator). Due to the very extensive field of object effect all observations should be reported, even when in doubt.

According to archival guidelines, SCP-PL-002 has to be contained in two hundred (200) wide and long room located at least one kilometer underground (suitable contitions were present in Area-█) and guarded by four (4) qualified Foundation guards at all times. Cell must be seperated form rest of the facility by vestibule in the form of perpendicular vacuum room, to which air was supplied only during experiments with D class personnel. At ██/██/████ there was containment breach (see Incident 002-1)

Description: SCP-PL-002 is an five atoms particle as for now unknown element. All efforts to research its properties or compositionmet with failure or at last partial damage of research gear. timestamp W promieniu stu metrów od siebie obiekt emituje anomalne pole (prawdopodobnie działające na zasadach pola elektromagnetycznego) o wysokości pięciuset metrów, wpływające diametralnie na samopoczucie wszystkich znajdujących się w jego zasięgu ludzi.

SCP-PL-002 może podróżować z dowolną zmienną prędkością po terenie całej Polski (ustawienie [USUNIĘTO] przy wszystkich skrajnie wysuniętych na północ, południe, wschód i zachód punktach kraju zneutralizowało ryzyko przemieszczenia się podmiotu przez granicę, również drogą morską), jest przezroczysty i bezwonny. Jego obecność można wykryć tylko na podstawie nagle pogarszającego się samopoczucia (co jest ignorowane przez większość ofiar) bądź dzięki [UTAJNIONO] (na polecenie Administratora O5-█), w które również wyposażone zostały wszystkie oddziały MFO Lambda.

Działanie SCP-PL-002 po raz pierwszy zaobserwowano 11/09/████r. w █████ █████ (Stany Zjednoczone); wtedy też Agenci Fundacji testujący tam prototyp osprzętu przechwytującego G310, odnotowali "złapanie" dwóch atomów nieznanego pierwiastka, do których potem dołączyły kolejne trzy, tworząc cząsteczkę. Potwierdziło to również zdolność podmiotu do samodzielnego rozszczepiania (nie zdołano później wywołać podobnej reakcji w warunkach laboratoryjnych). Kiedy jeden z Agentów popełnił samobójstwo po powrocie na teren polskiej filii, Fundacja rozpoczęła szczegółowe badania nad schwytanym obiektem.

Działanie podmiotu w każdym przypadku wygląda identycznie: zdrowa ofiara znajdująca się w zasięgu SCP-PL-002 przez pięć minut zaczyna odczuwać zmęczenie oraz znaczne pogorszenie nastroju. Po piętnastu kolejnych minutach pojawiają się objawy typowe dla gorączki, tj. podwyższona temperatura ciała, uczucie chłodu; występują też zawroty głowy, drgawki i wymioty. Ofiara wykazuje niechęć do życia, zaczyna podsumowywać swoje dotychczasowe osiągnięcia, twierdząc, że tak naprawdę nic nie znaczy. Po łącznie czterdziestu minutach spędzonych w zasięgu SCP-PL-002, ofiara zrobi wszystko, by popełnić samobójstwo; unieszkodliwi też każdego, kto stanie na jej drodze. Jeśli zostanie powstrzymana, należy zastosować Procedurę █. Stosowanie Procedury █ na dłuższą metę nie przynosiło rezultatów; ofiara umierała w wyniku [EDYTOWANO] również po podaniu środka amnezyjnego klasy A — dr H█████.
Na podstawie eksperymentu nr 2 wysnuto hipotezę zakładającą, iż obiekt może być częściowo świadomy.

Incident 002-1: Podczas tego incydentu SCP-PL-002 wydostał się z pomieszczenia spełniającego wytyczne specjalnych czynności przechowawczych przez mającą 2µm szparę w specjalnie zaprojektowanych drzwiach przedsionka. Jako że wówczas ochroniarze nie dysponowali jeszcze [USUNIĘTO] pozwalającymi im wykryć obecność SCP-PL-002, zaś próżnię słusznie uważano za jedyną przeszkodę, jakiej obiekt nie jest w stanie pokonać, podmiotowi udało się wydostać podczas wizytowania pomieszczenia przez członka personelu klasy D oddelegowanego do przeprowadzenia trzeciego eksperymentu. Raport określający niektóre własności SCP-PL-002 (zawierający m.in. paragraf mówiący o metodach wykrywania) dostarczono dzień później, kiedy wdrożona została już Procedura Ominięcia Przechowalni.
Zarówno doktora sporządzającego raport, jak i inżyniera Wydziału Spraw Technicznych odpowiedzialnego za zaprojektowanie drzwi do przedsionka usunięto z Fundacji — Administrator O5-██.


Experiment 1 (12/██/████)
D-53 jest sprawnym fizycznie i odpornym psychicznie (dzięki swoim przeżyciom z przeszłości) mężczyzną w wieku 35 lat. Został wyposażony w mikrofon przypięty do koszulki, kamerę i statyw.

Rozpoczęcie eksperymentu 00h-00m-00s

Dr H█████: Proszę otworzyć drzwi do przedsionka i zatrzasnąć je, kiedy znajdziesz się wewnątrz.

D-53 postępuje według instrukcji dr. H██████

D-53: Na pewno wypompowaliście stąd całą tę próżnię? Dzwoni mi w uszach.

Dr H█████: To normalne. Upewnij się, że drzwi za tobą są zatrzaśnięte i otwórz kolejne - te przed tobą - do przechowalni.

D-53 postępuje według instrukcji dr. H██████

D-53: Wow! To miejsce jest ogromne! Echo!

Dr H█████: Umieść kamerę na statywie i włącz ją.

D-53 postępuje według instrukcji dr. H██████; obraz z kamery ukazuje mężczyznę i pomalowane białą farbą, mocno oświetlone wnętrze przechowalni

Dr H█████: Teraz czekaj. Opowiadaj o wszelkich zmianach, jakie dostrzeżesz.**

00h-05m-00s

D-53: Ech. Idiotyzm…

Dr H█████: Co się dzieje, D-53?

D-53: Nic, nic. (wzdycha) To znaczy, przed tym dziwnym testem zrobiłem zakupy, ale zapomniałem o mleku. Jestem do niczego.

Obraz z kamery ukazuje D-53 powoli krążącego po przechowalni ze spuszczoną głową

00h-20m-00s

D-53: Niedobrze mi, doktorze.

Dr H█████: Jakieś konkretne dolegliwości, D-53? Pokaż twarz do kamery.

Obraz ukazuje spoconego D-53 z podkrążonymi oczyma

D-53: Chyba zwymiotuję. Boże, jestem taki słaby…

Dr H█████: Rób, co uważasz za niezbędne, D-53.

D-53: I, kurwa, jak skończyłem?! Jak jakiś pierdolony szczur laboratoryjny?! Przez całe życie nie osiągnąłem kompletnie nic!

Przez kolejne 19 minut D-53 wrzeszczy, biega po przechowalni, wyzywa siebie oraz dr. H██████; dwukrotnie wymiotuje też w różnych miejscach

00h-40m-00s

D-53:Wy pierdolone skurwysyny!

Dyszący i zapłakany D-53 chwyta kamerę, po czym rzuca nią o ścianę; obraz ukazuje mężczyznę biegnącego na koniec pomieszczenia i próbującego rozbić swoją głowę przy użyciu statywu

Zakończenie eksperymentu 00h-42m-11s

Wnioski z obserwacji: SCP-PL-002 wywołuje u wystawionej na jego działanie ofiary poczucie winy i nienawiść do siebie samej, co skutkuje próbami samobójczymi.

Postępowanie: D-53 został powstrzymany i z poważnymi ranami głowy oddelegowany do Skrzydła Medycznego. Zastosowano Procedurę-█. EDYCJA: W dniu █/██/████ D-53 zmarł - dr H█████.


Experiment 2 (05/██/████)
D-78 jest sprawnym fizycznie schizofrenikiem w wieku 27 lat. Został wyposażony w mikrofon przypięty do koszulki; kamerę i statyw umieszczono za specjalną szybą ochronną jeszcze przed jego przybyciem.

Rozpoczęcie eksperymentu 00h-00m-00s

D-78 wchodzi do przechowalni

00h-03m-12s

Dr H█████: Pamiętaj, by opowiadać o swoim stanie.

D-78: O stanie, tak, tak, tak, tak, tak… Chcą widzieć, o stanie…

00h-05m-00s

D-78: Głupi, głupi, jesteś głupi, głupi, nic ci się nie udaje, głupi, głupi, głupi…

00h-20m-00s

D-78: Nie, nie, nie, nie, nie! Przestańcie! Przestańcie się śmiać!

Dr H█████: D-78, co się dzieje?

D-78: Śmieją się! Śmieją się! Niech przestaną! Doktorze, niech przestaną!

Obraz ukazuje mężczyznę, który, jęcząc, podskakuje na jednej nodze, jakby próbował pozbyć się wody z ucha

00h-40m-00s

D-78: (wrzaski) (wycie) (płacz) Przestańcie!

Dr H█████: (ściszonym głosem) Podmiot może wywoływać halucynacje lub posiada świadomość pozwalającą mu na torturowanie psychiczne personelu klasy D w dowolny sposób.
D-78 odgryza sobie ████████, co skutkuje szybką utratą krwi

Zakończenie eksperymentu: 00h-45m-32s

Wnioski z obserwacji: SCP-PL-002 doprowadził do śmierci D-78. Następny eksperyment przewiduje wprowadzenie do przechowalni [UTAJNIONO]

Postępowanie: Jako że w chwili obecnej w pełni panujemy nad podmiotem oraz znamy jego właściwości anomalne, wnoszę o zmianę klasyfikacji do klasy Bezpiecznej - dr H█████. (podanie rozpatrzono pozytywnie -Administrator O5-█)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License